Czym charakteryzują się nowoczesne inkubatory lęgowe?

Data dodania:
Ocena
0.00

Prowadzenie hodowli drobiu wymaga systematycznego pozyskiwania piskląt. Przy większej skali produkcji stosowanie naturalnych metod rozrodu nie będzie jednak efektywne. Wyjściem dla ferm działających w większej skali jest więc korzystanie z rozwiązań, które pozwolą na utrzymywanie pełnej kontroli nad całym procesem wylęgu piskląt. W tym celu konieczny będzie nowoczesny sprzęt, który zapewni właściwe warunki inkubacji i wykluwania.

Co daje korzystanie z inkubatorów lęgowych?

Tradycyjne metody rozrodu drobiu wymagają nieprzerwanego procesu wysiadywania jaj. Stworzenie warunków do tego, by ptaki mogły zapewnić naturalną inkubację, ogrzewając jaja własnym ciałem, jest trudne i kosztowne. Korzystniejsze będzie wykorzystanie urządzeń, które zagwarantują konieczną temperaturę, wilgotność, wentylację i rotację jaj przez cały czas rozwoju zarodka w pisklę oraz późniejszego wykluwania się ptaka, tj. inkubatorów lęgowych.

Mechanizacja procesu wylęgu, poprzez zastosowanie automatycznych inkubatorów, pozwala też na uzyskanie wielu istotnych z punktu widzenia hodowli korzyści. Przede wszystkim oznacza możliwość utrzymywania idealnych parametrów środowiskowych przez cały czas niezależnie od okoliczności, co wpływa na redukcję liczby jaj, z których nie uzyska się pisklęcia. Równie ważne jest otrzymanie lęgu w jednym czasie, co znacznie upraszcza dalszą opiekę nad ptakami, jeśli chodzi o dopasowywanie temperatury, wilgotności i tempa wymiany powietrza, a także podawanego pokarmu do stadium rozwojowego piskląt, powodując obniżenie kosztów hodowli. Liczy się też wyeliminowane zakażeń od ptaków nasiadujących.

Co trzeba wiedzieć o inkubatorach lęgowych?

Inkubator lęgowy to urządzenie, w którym umieszcza się zapłodnione jaja po wstępnej kontroli stanu zarodka i utrzymuje w optymalnych warunkach, jeśli chodzi o temperaturę, poziom wilgotności, a także dostęp powietrza. Jaja rozmieszczane na specjalnych tackach są też obracane, co pozwala na właściwe zużywanie zasobów zgromadzonych w żółtku. W momencie, gdy rozpoczyna się proces wykluwania, tj. pisklęta przebijają skorupkę i wydostają się na zewnątrz, warunki w komorze lęgowej ulegają zmianie i dopasowują się do nowych potrzeb ptaków. Zaletą inkubatora lęgowego jest to, że może on połączyć w sobie funkcje inkubatora i klujnika. Warto pamiętać, że podczas klucia jaja nie muszą już być obracane, temperatura musi być obniżona, a wilgotność i przepływ powietrza zwiększone. Firma Bio Eggs Aksu oferuje wyposażenie do hodowli drobiu, w tym inkubatory lęgowe.

Tagi
Oceń artykuł
Komentarze
Wszystkich: 0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Artykuły z tej kategorii
Prowadzenie hodowli drobiu wymaga systematycznego pozyskiwania piskląt. Przy większej skali produkcji stosowanie naturalnych metod rozrodu nie będzie jednak efektywne. Wyjściem dla ferm działających w większej skali jest więc korzystanie z rozwiązań, które pozwolą na utrzymywanie pełnej kontroli nad całym procesem wylęgu piskląt. W tym celu konieczny będzie nowoczesny sprzęt, który zapewni właściwe warunki inkubacji i wykluwania.Co daje korzystanie z inkubatorów lęgowych?Tradycyjne metody rozrodu drobiu wymagają nieprzerwanego procesu wysiadywania jaj. Stworzenie warunków do tego, by ptaki mogły zapewnić naturalną inkubację, ogrzewając jaja własnym ciałem, jest trudne i kosztowne. Korzystniejsze będzie wykorzystanie urządzeń, które zagwarantują konieczną temperaturę, wilgotność, wentylację i rotację jaj przez cały czas rozwoju zarodka w pisklę oraz późniejszego wykluwania się ptaka, tj. inkubatorów lęgowych. Mechanizacja procesu wylęgu...