Rodzaje szkoleń BHP

Data dodania:
Kategoria: Edukacja i nauka
Ocena
0.00

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to nieodłączny element każdej działalności gospodarczej. Szkolenia BHP mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego funkcjonowania w miejscu pracy, zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innym pracownikom. W Polsce istnieją różne rodzaje szkoleń BHP, które są dostosowane do potrzeb i wymogów określonych grup zawodowych.

Szkolenia BHP a stanowiska pracy

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika, niezależnie od stanowiska i branży. Prawo pracy nakłada na pracodawców obowiązek przeprowadzenia takiego szkolenia przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Szkolenia te można podzielić na kilka kategorii:
   

• szkolenie wstępne ogólne, zwane "instruktażem ogólnym" – obejmuje podstawowe zasady bezpiecznej pracy, zagadnienia związane z higieną pracy, udzielaniem pierwszej pomocy oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych;
• szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane "instruktażem stanowiskowym";
• szkolenie okresowe – ma na celu przypomnienie oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu BHP. Przeprowadzane jest co jakiś czas (częstotliwość zależy od rodzaju stanowiska) w celu utrzymania odpowiedniego poziomu świadomości na temat zagrożeń i zasad zachowania na stanowisku pracy.

Z powodu wybuchu pandemii w 2020 roku popularne stały się szkolenia BHP online prowadzone na specjalnie stworzonych platformach e-learningowych. 

Czym jest instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to szkolenie adresowane do pracowników konkretnej grupy zawodowej, na przykład operatorów maszyn, kierowców czy osób pracujących przy komputerze. Szkolenie to koncentruje się na zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy związanej ze specyfiką danego stanowiska.

Instruktaż stanowiskowy jest przeznaczony dla określonych grup zawodowych, które ze względu na swoją pracę narażone są na szczególne zagrożenia. Są one istotnym uzupełnieniem szkoleń ogólnych. Przykładem mogą być tutaj szkolenia dla pracowników związanych z energetyką i elektrotechniką. Obejmują one wiedzę na temat ryzyka związanego z pracą przy urządzeniach energetycznych oraz zasad postępowania w przypadku awarii – tłumaczy specjalista z firmy Inka usługi BHP Katowice.

Inne przykłady instruktażu stanowiskowego to szkolenia dla pracowników laboratoriów dotyczące bezpiecznej pracy ze środkami chemicznymi, biologicznymi i radioaktywnymi oraz szkolenia dla pracowników budowlanych, które koncentrują się na kwestiach związanych z pracą na wysokości, stosowaniem sprzętu ochrony indywidualnej, zasad korzystania z rusztowań i podestów roboczych.

Tagi
Oceń artykuł
Komentarze
Wszystkich: 0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Artykuły z tej kategorii
Co obejmuje wstępne szkolenie BHP?
Data dodania:
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to nieodłączny element każdej działalności gospodarczej. Szkolenia BHP mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego funkcjonowania w miejscu pracy, zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innym pracownikom. W Polsce istnieją różne rodzaje szkoleń BHP, które są dostosowane do potrzeb i wymogów określonych grup zawodowych.Szkolenia BHP a stanowiska pracySzkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika, niezależnie od stanowiska i branży. Prawo pracy nakłada na pracodawców obowiązek przeprowadzenia takiego szkolenia przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Szkolenia te można podzielić na kilka kategorii:   • szkolenie wstępne ogólne, zwane "instruktażem ogólnym" – obejmuje podstawowe zasady bezpiecznej pracy, zagadnienia związane z higieną pracy, udzielaniem pierwszej pomocy oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych;• szkolenie wstępne n...