Za co ponosi odpowiedzialność właściciel warsztatu samochodowego w czasie napraw?

Data dodania:
Kategoria: Motoryzacja
Ocena
0.00

Dobrze jest korzystać ze sprawdzonych i polecanych warsztatów samochodowych, daje nam to często gwarancje dobrze wykonanych usług. Niestety czasami oddajemy samochód w nieznane ręce i nie wiemy czego się możemy spodziewać, a problemów może wystąpić wiele. Najczęstsze to przedłużanie się naprawy, zła jej jakość, czasami również uszkodzenia pojazdu, a nawet kradzież. W związku z wysoką wartością samochodu dobrze jest wiedzieć, za co dokładnie, w razie kłopotów odpowiedzialny jest właściciel warsztatu samochodowego.

Opóźnienia czasu naprawy samochodu a odpowiedzialność warsztatu

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Nieprofesjonalnie wykonana naprawa samochodu — Kto za to odpowiada?

Bardzo częste zdarza się złe wykonanie usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Jak postępować w przypadku kradzieży samochodu w warsztacie?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Oprócz wszystkich niedogodności związanych z kradzieżą pojazdu lub jakichkolwiek przedmiotów się w nim znajdujących dodatkowo musimy wykonać uciążliwe czynności. Szczegółowo opisać zdarzenie na komisariacie policji, bardzo często wystąpić na drogę sądową, co jest kosztowne i czasochłonne. Właściciel warsztatu jest odpowiedzialny za kradzież mienia, kiedy nie dopilnował starannego przechowania lub umożliwił dostęp do samochodu osobom trzecim. Jest to odpowiedzialność na zasadzie winy w postaci niedbalstwa.

Tagi
Oceń artykuł
Komentarze
Wszystkich: 2
Adam Nowak

Na warsztaty to nie mam już siły. Miałem jednego takiego gościa, który naprawiał mi jednego starego gruchota i w sumie nie miałbym pretensji tylko jak wszedłem pod auto zauważyłem wielką śrubę przyspawaną do jednego z elementów przy kole. Nie wiem o co chodziło... Nie polecam.

0 0
Daria Sokołowska

Rzadko znaleźć odpowiedni warsztat, w którym zrobią tylko to co mają zrobić. Najczęściej próbują wciskać jeszcze jakieś naprawy.

0 0
Dodaj komentarz
Artykuły z tej kategorii
Kto może obsługiwać koparkę?
Data dodania:
Jak działają systemy parkingowe?
Data dodania:
Dobrze jest korzystać ze sprawdzonych i polecanych warsztatów samochodowych, daje nam to często gwarancje dobrze wykonanych usług. Niestety czasami oddajemy samochód w nieznane ręce i nie wiemy czego się możemy spodziewać, a problemów może wystąpić wiele. Najczęstsze to przedłużanie się naprawy, zła jej jakość, czasami również uszkodzenia pojazdu, a nawet kradzież. W związku z wysoką wartością samochodu dobrze jest wiedzieć, za co dokładnie, w razie kłopotów odpowiedzialny jest właściciel warsztatu samochodowego.Opóźnienia czasu naprawy samochodu a odpowiedzialność warsztatuProblemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdy...