Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież roboczą?

Data dodania:
Kategoria: Praca
Ocena
0.00

Kwestia dotycząca zapewnienia odzieży roboczej przez pracodawcę często budzi wątpliwości. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, warto zajrzeć do polskiego prawa pracy, które reguluje to zagadnienie. W artykule przyjrzymy się bliżej kwestii związanej z obowiązkiem zapewnienia odzieży roboczej, rodzajami ubrań ochronnych, ich konserwacją oraz odpowiedzialnością pracodawcy i pracownika.

Pracodawca a obowiązek zapewnienia odzieży roboczej

Zgodnie z polskim prawem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą w sytuacjach, gdy jest to niezbędne ze względu na wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten wynika z art. 237 Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie rodzaje odzieży roboczej powinny być zapewnione przez pracodawcę?

Odzież robocza dzieli się na trzy główne kategorie, które determinują jej funkcję oraz stopień ochrony przed zagrożeniami zawodowymi. Wyróżnia się odzież ochronną, specjalistyczną oraz środki ochrony indywidualnej.

Odzież ochronna ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia potencjalnych zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy takich jak narażenie na działanie czynników chemicznych, biologicznych czy fizycznych. W jej skład mogą wchodzić m.in. fartuchy, kombinezony, buty czy rękawice dostępne w ofercie sklepu AMW z Łodzi. Z kolei odzież specjalistyczna to ubrania przeznaczone do wykonywania konkretnych czynności zawodowych takich jak prace na wysokości czy przy urządzeniach elektrycznych. Środki ochrony indywidualnej to ubrania i akcesoria mające na celu ochronę pracownika przed czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na jego zdrowie i życie, np. hełmy, okulary ochronne czy maski przeciwpyłowe.

Kto odpowiada za konserwację odzieży roboczej?

Pracodawca ma obowiązek dbać o właściwe utrzymanie odzieży roboczej oraz jej konserwację. W praktyce oznacza to, że na pracodawcy spoczywa obowiązek organizacji procesu prania, czyszczenia, naprawy oraz wymiany zużytych ubrań roboczych. Pracodawca powinien również stworzyć odpowiednie warunki do przechowywania odzieży roboczej, co jest istotne dla zachowania jej właściwości ochronnych.

Obowiązek zapewnienia odzieży roboczej leży po stronie pracodawcy, jednak to pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jej użytkowanie. Pracownik ma obowiązek stosować się do zasad dotyczących noszenia odzieży roboczej oraz dbać o jej stan techniczny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad czy uszkodzeń, pracownik zobligowany jest do zgłoszenia tego faktu swojemu przełożonemu.

Tagi
Oceń artykuł
Komentarze
Wszystkich: 0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Artykuły z tej kategorii
Zalety i wyzwania wynajmu pracowników
Data dodania:
Kwestia dotycząca zapewnienia odzieży roboczej przez pracodawcę często budzi wątpliwości. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, warto zajrzeć do polskiego prawa pracy, które reguluje to zagadnienie. W artykule przyjrzymy się bliżej kwestii związanej z obowiązkiem zapewnienia odzieży roboczej, rodzajami ubrań ochronnych, ich konserwacją oraz odpowiedzialnością pracodawcy i pracownika.Pracodawca a obowiązek zapewnienia odzieży roboczejZgodnie z polskim prawem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą w sytuacjach, gdy jest to niezbędne ze względu na wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten wynika z art. 237 Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Jakie rodzaje odzieży roboczej powinny być zapewnione przez pracodawcę?Odzież robocza dzieli się na trzy główne kategorie, które determinują jej f...